تبلیغات
سال اصلاح الگوی مصرف - چگونه درست مصرف کنیم!؟
سال اصلاح الگوی مصرف
سال 1388 به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران سال اصلاح الگوی مصرف نام گذاری شد

آرشیو موضوعی

آرشیو

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
پست ثابت


چگونه درست مصرف کنیم!؟


 

 

اینك ماباید با یك الگوی صحیح مصرفی پیروی كنیم یك اصل است كه قطعا همگان با آن موافق بوده وهركس درهرسطحی می تواندازخودشروع كندواز بقیه نیز انتظار رعایت آن را داشته باشد. نكته مهمی كه دراینجامطرح است آنكه سوءتعبیروسوءبرداشت ازاین موضوع می تواند خودجهت اسراف بیشترشود.تعبیردرست آن است كه مادرست مصرف كنیم ونه از كیفیت وكمیت زندگی مان بزنیم ویادرضروریات زندگی برای خودمحدودیت هایی ناروا قائل شویم. درواقع آنچه مدنظراست استفاده صحیح وعدم استفاده سوء ازمنابع وامكانات موجوداست.دراین راستا بحث های زیادی صورت گرفته وجای دارد كه ما نیزدراین مختصربه مواردی چنداشاره كنیم.

دومین موضوع مهم دراین راستا بحث زمان ووقت است. اصلاح الگوی مصرف زمان یعنی ماازوقت خوددرست استفاده كنیم وآن رابه بطلالت وكارهای بیهوده نگذارنیم.ازطرف دیگردرسطح جامعه اوقات بسیاری ازمردم درترافیك هاوشلوغی های شهربه هدرمی رودوترددهای غیرضروری ویابی برنامگی درترددهاانرژی ،اعصاب ووقت مردم راتحت الشعاع قرار می دهد وعلاوه برفرسوده كردن روح وجسم ، بخشی اززندگی اش راهدرمی دهد.

سهم دولت دراین حیطه بسیارزیادتراست.مردم روزانه برای انجام كارهای اداری ودولتی مجبورندترددهای بسیاری درسطح شهر انجام دهند.خوشبختانه اكنون وجودبحثی تحت عنوان در«گام های الكترونیك»دربرخی ازدوایردولتی این امكان راداده كه كارها ازطریق اینترنت وسامانه های الكترونیكی صورت پذیردكه امید است باهمگانی شدن واشاعه این رویه وقت كمتری ازمردم صرف ترددهای اداری درسطح شهرشود.

نكته سوم داشتن نظم وترتیب دركارها ومدیریت اموراست كه با یك برنامه ریزی دقیق می توان نتایج كیفی وكمی بسیاری از آن استحصال نمود.آنچه به مردم مربوط می شوددرسطح فردی شامل گستره ی بزرگی از انواع رویه های مصرف بركلیه خدمات است. مثلا خانواده ها بایستی به اندازه ی ضروری ،خریدكنندكه به خصوص دربخش كالای خوراكی شامل میوه جات وسبزیجات وشیرولبنیات وغیره این امربیشترجلوه می كند.همچنین دررستوران ها وغذاخوری های عمومی سفارش غذاتوسط افرادبایستی متناسب وغیر مسرفانه باشدتاغذا زیاد نیاید.

آماروارقام نشانگرآن است كه بسیاری ازاین رستوران ها غذاهای ته مانده كه حجم بالایی رادركل به خوداختصاص می دهنددورمی ریزند.

اجتناب ازچشم وهم چشمی وبخصوص عدم پیروی ازمد ویا به اصطلاح Fashion یكی ازراه های بسیاركا آمد دراصلاح الگوی مصرف است .اینكه ماهرسال گوشی موبایل خودرا عوض كنیم ویاهرماه ازیك مد جدیدكفش وكیف ولباس استفاده كنیم ازجمله خطرات بسیارجدی است كه درجامعه ماگریبانگیرعده ای ازافراد است .چون این كالاها اكثرا ازكشورهای خارجی وارد می شوند بدیهی است كه سرمایه عظیمی از كشوربرای واردات آن هاخارج می شودكه خوددر دراز مدت باعث زیان های هنگفتی درسطح ملی خواهد بود.

یكی دیگر ازموضوعات مهم مه درجامعه بسیاربه آن پرداخته شده معضل نان واستفاده ناصحیح از آن است. پخت نان درواقع مرحله اول دراین فرآینداست كه با اصلاح آن وافزودن كیفیت بیشتربه نان می توان جلوی بسیاری ازاسرافكاری هاراگرفت.البته مردم نیز بایستی فقط به اندازه ی ضروری خودنان بخرند تا ازبیات شدن واسراف آن جلوگیری شود.

استفاده ازمنابع انرژی همچون گاز وبنزین وبرق نیز خودفرهنگ بالا می طلبد تااز هدررفتن این منابع وثروت هنگفتی ملی اجتناب شود.این موضوع شامل استفاده این منابع چه توسط آحادمردم وچه توسط بخش های دولتی درسطح ادارات ،سازمان ها،نهادها ،وزارت خانه هاودوایرمرتبط بادولت می شود.مادربخش انرژی بخصوص درتابستان هاومصرف برق ودرزمستان ها  ومصرف گازمشكلات فرهنگی عدیده ای داریم كه اگربخواهیم در جهت اصلاح الگوی مصرف قدم برداریم بایستی فرهنگ استفاده از آن ها رامتحول سازیم درتابستان هاكه كولر هاروشن است پنجره هاراباز نگذاریم ودرزمستان هاكه لوازم گرم كننده كارمی كننداز باز گذاشتن درها وپنجره ها جلوگیری كنیم. دركشورانگلیس كه مردمش به نظم ودیسیپلین اجتماعی وفردی معروف وشهره عالم هستند،پارا فراترازاین هم گذاشته وجالب است كه بدانید درزمستانها كمترازبخاری وشومینه وامثالهم استفاده كرده درعوض ازالبسه ی گرم استفاده می كنند.متاسفانه مااغلب درخانه هایمان وفضای كاری مان حتی ازدرزگیروعایق های مناسب برای جلوگیری ازهدررفتن انرژی چه گرمایشی وچه سرمایشی كمتر استفاده می كنیم. ودرعوض درجه وسایل گرم وسردكننده رابیشتر می كنیم.

درمبحث بنزین نیز مشكلات عدیده است.استفاده ضروری از اتومبیل امری است كه شایدكمتركسی به آن توجه دارد وعلاوه برمشكلات ترافیكی باعث افزایش واردات بنزین ازخارج وبیرون رفت عظیم ارز از كشورمی شود. حتی جیره بندی وسهمیه بندی بنزین هم توانسته جلوی مصرف بی رویه ی این انرژی رابگیرد.

استفاده از موبایل یا تلفن همراه كه اصطلاحا به آن smsنیز می گویندبرای ماداستان دیگری دارد.شایدهیچ ملتی دردنیا پیدانشودكه این حجم مكالمات وردوبدل كردن پیامك رایك جا داشته باشد.آ؛ماررسمی شركت مخابرات وتلفن نشان می دهد كه حجم پیامك های ارسالی ازطرف مشتركین تلفن های همراه بسیاربالا است .پیداست كه بسیاری ازاین پیامك ها شایدضروری باشندوبتوان درارسال آن ها تامل ومدیریت بیشتروبهتری كرد.

آنچه واضح است آنكه دراصلاح الگوی مصرف، بخش مهم وعظیم موضوع ، به فرهنگ سازی برای مصرف بهینه برمی گردد. این فرهنگ سازی بایستی ازطریق رسانه ها صورت گیردومردم به دقت متوجه خطرات ناشی ازغفلت آن شوند.

اگربخواهیم دراین راه موفق شویم آحادملت بایستی تك تك ازخودشروع كنندودست دولت ومسئولین نظام را بفشارند ویك همكاری درسطح ملی اتفاق افتدتا نتیجه مطلوب حاصل شود.

برنامه ریزی وفرهنگ سازی دراین باب وظیفه دولت وكلیه مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی است ومردم دروهله بعدی بایستی معاونان وهمكاران این پروژه ی ملی باشند.

انشاءالله بتوانیم دراین جهت حركت كرده ودرراستای منویات مقام معظم رهبری گام برداریم

  810932tygf157vz0.gif

پوستر زیبای سال 1389 سال همت مضاعف,کار مضاعف را به شما عزیزان تقدیم میکنم.

برای دیدن پوستر کلیک کنید

 

درباره وبلاگ

با سلام مدیریت وبلاگ ورود شما را به وبلاگ "سال 1388 سال اصلاح الگوی مصرف" خوش آمد می گوید این وبلاگ در راستای پیام سال 88 مقام معظم رهبری و نام گذاری این سال به سال اصلاح الگوی مصرف به منظور ارائه مباحثی در این زمینه ایجاد گردیده است. تا شایدبتواند گامی کوچک در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری وسربلندی کشورمان بردارد مدیر وبلاگ : امیر محمد رحمتی وضعیت یاهو

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان

olgou-masraf.mihanblog.com